Groene Hart Kracht

Mail ons!

Individuele coaching

De individuele coaching van Groene Hart Kracht heeft een duidelijk doel en is afgekaderd. Het doel van de coaching is de jongere te begeleiden in zijn persoonlijke en cognitieve groei. Wanneer de jongere zijn leefgebieden en doelen goed in beeld heeft,...

Lees meer

Trainingen

Groene Hart Kracht traint jongeren, hun ouders en omgeving en professionals om samen verder te komen.
Dit doen wij door jongeren een toekomstplan te laten schrijven met haalbare doelen en ouders te trainen hoe hun kind hierin te begeleiden. Professionals...

Lees meer

Casus regie

Groene Hart Kracht helpt uw organisatie grip te krijgen op het proces rondom cliënten, leerlingen of werknemers.
Dit doen wij door in kaart te brengen waar problemen ervaren worden en welke oplossingen gewenst zijn. Daarna zal in een plan van...

Lees meer

Groene Hart Kracht

Krachtig in oplossingen

Groene Hart Kracht Werkt!